Üyeler
Müdür
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Doğrudan temaslı kabarcıklı kolonlarda ısı transferi, Bitümlü şistlerin retortlanması ve sıvı ürünlerin karakterizasyonu, Yarı dikdörtgen taşkın yatağın hidrodinamiği, Baca gazı desülfürizasyonu, Şehirsel atık plastiklerin piroliz yoluyla değerlendirilmesi, Ön yıkama ile kömürden kükürdün uzaklaştırılması, Taşkın ve akışkan yatakların hidrodinamiği ve uygulamaları, Isı pompası, Gazlaştırma, Sodyum borhidrür üretimi ve katalitik hidrolizi, Karbondioksitin absorpsiyonu ve adsorpsiyonu, Kömürün kurutulması ve zenginleştirilmesi, Karbon nanotüp üretimi

Üyeler
Prof. Dr. Mecit Sivrioğlu
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
Isı transferi; Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Isıl Çevre Mühendisliği; Yanma
Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu
Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Levent Aksu
GEF Kimya Eğ. Bl.
Prof. Dr. Ufuk Gündüz
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Ayırma İşlemleri; Akışkanların Fiziksel Özellikleri; Killer
Prof. Dr. Baki Erdoğan
Gazi Üniversitesi Fen Ed. Fak. Kimya Böl.
Fizikokimya
Prof. Dr. Nursel Dilsiz
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Polimer kimyası, Polimer kompozit malzemeler, Polimer yüzey modifikasyonu, sol-jel teknoloji
Prof. Dr. Hüseyin Oğuz
Lefke Avrupa Üni. Bilgisayar İnformasyon Sistemleri
Akışkan Yataklar, Fotokataliz, Tehlikeli Atıkların Değerlendirilmesi, Çevreye Duyarlı Proses Geliştirme
Prof. Dr.  Ö. Murat Doğan
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Akışkan Yataklar; Yanma; Plastik Atıkların Değerlendirilmesi; Baca Gazı Desülfirizasyonu; Bitümlü Şistlerin Retortlanması
Prof. Dr. İbrahim Uslu
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültes Kimya Eğitimi
Bor Karbür ve Bor Nitrür CVD Kaplaması
Prof. Dr. Kürşad Dündar
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi
Püskürtmeli Yataklar,Makina Elemanları, Bilgisayar Destekli Simülasyonlar (Visual Basic)
Prof. Dr. Ahmet Özdemir
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi
Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat, Mühendislik (CAD/CAM/CAE), Plastik Şekillendirme Kalıplarının ve Sac Metal Şekillendirme Kalıplarının Bilgisayar Destekli   Tasarım ve İmalatı
Doç. Dr. İres İskender
Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Güç Elektroniği, Rüzgar Enerjisi
Doç. Dr. Çetin Göksu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Kent ve enerji, Güneş enerjili kent planlaması, güneş mimarisi, güneş felsefesi, güneş ve yaşam
Doç. Dr. Atilla Bıyıkoğlu
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
Termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği
Doç. Dr. Göksel Özkan
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Levent Çolak
Başkent Üni. Makina Mühendisliği Bölümü
Enerji Mühendisliği, Güneş Enerjisi, Güneş enerjisi ile buhar üretimi ve soğutma sistemleri, Isıtma Soğutma Klima ve Havalandırma Sistemleri, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik   konuları.
Doç. Dr. Aysu Akalın
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
İç Mekan Davranış Psikolojisi, Çevre Davranış Araştırmaları, Kentsel Tasarım, Kent Park Düzenlemesi
Doç. Dr. M. Timur Aydemir
Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
DC/DC Dönüştürücüler, Modelleme, Enerji Depolama.
Yrd. Doç. Dr. S. Ferda Mutlu
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Biyokütle Enerjisi, Biyogaz Üretimi ve Seçenek Enerjiler
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Atılgan
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
Enerji Dönüşüm Sistemleri; Dolaşımlı Akışkan Yatak Sistemleri; Güneş Enerjisi ve Uygulamaları; Fotovoltaik Modüller; Hidrojen Enerjisi ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Mahir Dursun
Gazi Üniversitesi Elektrik Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Aylin Aytaç
Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelikkan
Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü
Elektrokimya, Elektroanaliz, Bor Kaplama
Yrd. Doç. Dr Abdülmecit Güldaş
Gazi Üniversitesi Makine Eğitimi Kalıpçılık Anabilim Dalı
Plastiklerin Reolojik Özellikleri, Plastik Parça Tasarımı, Enjeksiyon Kalıpları, Sac Metal Kalıpları, Plastiklerin Akış Analizi, Sonlu Kontrol Hacmi Yöntemi, Talaş Kaldırma Teorisi ve İşlenebilirlik, CAD/CAM
Dr. Şaziye Balku
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Bölümü
Dr. Özlem Özer Gögce
M.T.A. Gen Müdürlüğü
Sodyum Borhidrür Sentezi
Dr. Ayşe Elif Sanlı
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Elektrokimya, Elektrot Kinetiklerinin Elektrokimyasal Empedans Tekniği ile Araştırılması, Yakıt Pilleri, Prototip Yakıt Hücresi Geliştirme, Yakıt Pili Matematiksel Modellemesi
Dr. İlknur Kayacan
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hidrojenin Depolanması, Sodyum Borhidrür Üretimi, Sodyum Borhidrürün Hidrolizi ile Hidrojen Üretimi, Piroliz, Plastik Atıkların Geri Kazanılarak Değerlendirilmesi, Polietilen Atıkların Pirolizi, Lignoselülozik Maddelerin Asidik Hidroliz Kinetiğinin Modellenmesi
Arş. Gör. Habib Gürbüz
Dumlupınar Üniversitesi Makine Eğitimi/ Otomotiv
İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif yakıtlar, Yakıt pili, Silindir içi akış ve yanma
Arş. Gör. Levent Gökrem
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektronik Programı
PLC, Alternatif Enerji Kaynakları, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik
Arş. Gör. Emin Yıldırız
Cumhuriyet Üniversitesi
Güç elektroniği ve Uygulamaları, Eksenel akılı elektrik makineleri, Rüzgar Türbinleri, Rüzgar enerjisi
Yüksek Kimyager Rüya Arslan
Gazi Üniversitesi
Murat Cengiz
Mil Rüzgar Enerji Aş.
Erhan Kılınç
Güral Cam
Özer Tayiz
Güneş Enerjisi