Müdür

Prof. Dr. Bekir Zühtü Uysal

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Aternatif Enerjiler;   Alternatif Yakıtlar; Akışkan Yatakta Yanma; Baca Gazı Desülfirizasyonu; Momentun, Isı ve Kütle Transferi

Üyeler

Prof. Dr. Mecit Sivrioğlu

Gazi Üni. Makina Müh.   Bl.

Isı transferi;   Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Isıl Çevre Mühendisliği; Yanma

Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu

Gazi Üni. Elektrik ve   Elektronik Müh. Bl.

Prof. Dr. Levent Aksu

GEF Kimya Eğ. Bl.

Prof. Dr. Ufuk Gündüz Zafer

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Ayırma İşlemleri; Akışkanların Fiziksel   Özellikleri; Killer

Prof. Dr. Baki Erdoğan

Gazi Üni. Fen Ed. Fak.   Kimya Böl.

Fizikokimya

Prof. Dr. Nursel Dilsiz

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Polimer kimyası, Polimer kompozit   malzemeler, Polimer yüzey modifikasyonu, sol-jel teknoloji

Prof. Dr. Hüseyin Oğuz

Lefke Avrupa Üni.   Bilgisayar İnformasyon Sistemleri

Akışkan Yataklar,   Fotokataliz, Tehlikeli Atıkların Değerlendirilmesi, Çevreye Duyarlı Proses Geliştirme

Prof. Dr.  Ö. Murat Doğan

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Akışkan Yataklar; Yanma;   Plastik Atıkların Değerlendirilmesi; Baca Gazı Desülfirizasyonu; Bitümlü Şistlerin Retortlanması

Prof. Dr. İbrahim Uslu

Selçuk Üni. Eğitim Fak. Kimya Eğitimi

Bor Karbür ve Bor   Nitrür CVD Kaplaması

Prof. Dr. Kürşad Dündar

Gazi Üni. Teknik Eğ. Fak. Makina Eğitimi

Püskürtmeli   Yataklar,Makina Elemanları, Bilgisayar Destekli Simülasyonlar (Visual Basic)

Prof. Dr. Ahmet Özdemir

Gazi Üni. Teknik Eğ. Fak. Makina Eğitimi

Bilgisayar Destekli   Tasarım, İmalat, Mühendislik (CAD/CAM/CAE), Plastik Şekillendirme Kalıplarının ve Sac Metal Şekillendirme Kalıplarının Bilgisayar Destekli   Tasarım ve İmalatı

Doç. Dr. İres İskender

Gazi Üni. Elektrik ve   Elektronik Müh. Bl.

Güç Elektroniği, Rüzgar Enerjisi

Doç. Dr. Çetin Göksu

Orta Doğu Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama

Kent ve enerji, Güneş enerjili kent planlaması, güneş mimarisi, güneş felsefesi, güneş ve yaşam

Doç. Dr. Atilla Bıyıkoğlu

Gazi Üni. Makina Müh.   Bl.

Termodinamik, ısı ve kütle transferi,   akışkanlar mekaniği

Doç. Dr. Göksel Özkan

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Doç. Dr. Levent Çolak

Başkent Üni. Makina Müh.   Bl.

Enerji Mühendisliği, Güneş Enerjisi, Güneş enerjisi ile buhar   üretimi ve soğutma sistemleri, Isıtma Soğutma Klima ve Havalandırma Sistemleri, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik   konuları.

Doç. Dr. Aysu Akalın

Gazi Üni. Mimarlık Bl.

İç Mekan Davranış Psikolojisi, Çevre   Davranış Araştırmaları, Kentsel Tasarım, Kent Park Düzenlemesi

Doç. Dr. M. Timur Aydemir

Gazi Üni. Elektrik ve   Elektronik Müh. Bl.

DC/DC Dönüştürücüler, Modelleme,   Enerji Depolama.

Yrd. Doç. Dr. S. Ferda Mutlu

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Biyokütle Enerjisi,   Biyogaz Üretimi ve Seçenek Enerjiler

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Atılgan

Gazi Üni. Makina Müh.   Bl.

Enerji Dönüşüm Sistemleri; Dolaşımlı Akışkan Yatak Sistemleri;   Güneş Enerjisi ve Uygulamaları; Fotovoltaik Modüller; Hidrojen   Enerjisi ve Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Mahir Dursun

Gazi Üni. Elektrik Eğitimi Bl.

Yrd. Doç. Dr. Aylin Aytaç

Gazi Üni. Kimya Bl.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelikkan

Gazi Üni. Kimya Bl.

Elektrokimya,   Elektroanaliz, Bor Kaplama

Yrd. Doç. Dr Abdülmecit Güldaş

Gazi Üni. Makine Eğt. Kalıpçılık Anabilim Dalı

Plastiklerin Reolojik   Özellikleri, Plastik Parça Tasarımı, Enjeksiyon Kalıpları, Sac Metal Kalıpları, Plastiklerin Akış Analizi, Sonlu   Kontrol Hacmi Yöntemi, Talaş Kaldırma Teorisi ve İşlenebilirlik, CAD/CAM

Dr. Şaziye Balku

Atılım Üni. Enerji   Sistemleri Bl.

Dr. Özlem Özer Gögce

M.T.A. Gen Müd.

Sodyum Borhidrür   Sentezi

Dr. Ayşe Elif Sanlı

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Elektrokimya, Elektrot   Kinetiklerinin Elektrokimyasal Empedans Tekniği ile Araştırılması, Yakıt Pilleri, Prototip   Yakıt Hücresi Geliştirme, Yakıt Pili Matematiksel   Modellemesi

Dr. İlknur Kayacan

Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.

Hidrojenin Depolanması, Sodyum Borhidrür   Üretimi, Sodyum Borhidrürün Hidrolizi ile Hidrojen Üretimi, Piroliz, Plastik   Atıkların Geri Kazanılarak Değerlendirilmesi, Polietilen Atıkların Pirolizi, Lignoselülozik   Maddelerin Asidik Hidroliz Kinetiğinin Modellenmesi

Arş. Gör. Habib Gürbüz

Dumlupınar Üni. Makine Eğitimi/ Otomotiv

İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif   yakıtlar, Yakıt pili, Silindir içi akış ve yanma

Arş. Gör. Levent Gökrem

Gaziosmanpaşa Üni. Elektronik   Programı

PLC, Alternatif Enerji   Kaynakları, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik

Arş. Gör. Emin Yıldırız

Cumhuriyet Üni.

Güç elektroniği ve Uygulamaları, Eksenel akılı elektrik makineleri,   Rüzgar Türbinleri, Rüzgar enerjisi

Yüksek Kimyager Rüya Arslan

Gazi Üni.

Murat Cengiz

Mil Rüzgar Enerji Aş.

Erhan Kılınç

Güral Cam

Özer Tayiz

Güneş Enerjisi