Müdür
Prof. Dr. Bekir Zühtü Uysal
Gazi Üni. Kimya Müh. Bl.
Aternatif Enerjiler; Alternatif Yakıtlar; Akışkan Yatakta Yanma; Baca Gazı Desülfirizasyonu; Momentun, Isı ve Kütle Transferi
Üyeler
Prof. Dr. Mecit Sivrioğlu
Gazi Üni. Makina Müh.   Bl.
Isı transferi; Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Isıl Çevre Mühendisliği; Yanma
Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu
Gazi Üni. Elektrik ve   Elektronik Müh. Bl.
Prof. Dr. Levent Aksu
GEF Kimya Eğ. Bl.
Prof. Dr. Ufuk Gündüz Zafer
Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.
Ayırma İşlemleri; Akışkanların Fiziksel Özellikleri; Killer
Prof. Dr. Baki Erdoğan
Gazi Üni. Fen Ed. Fak. Kimya Böl.
Fizikokimya
Prof. Dr. Nursel Dilsiz
Gazi Üni. Kimya Müh. Bl.
Polimer kimyası, Polimer kompozit malzemeler, Polimer yüzey modifikasyonu, sol-jel teknoloji
Prof. Dr. Hüseyin Oğuz
Lefke Avrupa Üni. Bilgisayar İnformasyon Sistemleri
Akışkan Yataklar, Fotokataliz, Tehlikeli Atıkların Değerlendirilmesi, Çevreye Duyarlı Proses Geliştirme
Prof. Dr.  Ö. Murat Doğan
Gazi Üni. Kimya Müh. Bl.
Akışkan Yataklar; Yanma; Plastik Atıkların Değerlendirilmesi; Baca Gazı Desülfirizasyonu; Bitümlü Şistlerin Retortlanması
Prof. Dr. İbrahim Uslu
Selçuk Üni. Eğitim Fak. Kimya Eğitimi
Bor Karbür ve Bor Nitrür CVD Kaplaması
Prof. Dr. Kürşad Dündar
Gazi Üni. Teknik Eğ. Fak. Makina Eğitimi
Püskürtmeli Yataklar,Makina Elemanları, Bilgisayar Destekli Simülasyonlar (Visual Basic)
Prof. Dr. Ahmet Özdemir
Gazi Üni. Teknik Eğ. Fak. Makina Eğitimi
Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat, Mühendislik (CAD/CAM/CAE), Plastik Şekillendirme Kalıplarının ve Sac Metal Şekillendirme Kalıplarının Bilgisayar Destekli   Tasarım ve İmalatı
Doç. Dr. İres İskender
Gazi Üni. Elektrik ve Elektronik Müh. Bl.
Güç Elektroniği, Rüzgar Enerjisi
Doç. Dr. Çetin Göksu
Orta Doğu Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama
Kent ve enerji, Güneş enerjili kent planlaması, güneş mimarisi, güneş felsefesi, güneş ve yaşam
Doç. Dr. Atilla Bıyıkoğlu
Gazi Üni. Makina Müh. Bl.
Termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği
Doç. Dr. Göksel Özkan
Gazi Üni. Kimya Müh. Bl.
Doç. Dr. Levent Çolak
Başkent Üni. Makina Müh. Bl.
Enerji Mühendisliği, Güneş Enerjisi, Güneş enerjisi ile buhar üretimi ve soğutma sistemleri, Isıtma Soğutma Klima ve Havalandırma Sistemleri, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik   konuları.
Doç. Dr. Aysu Akalın
Gazi Üni. Mimarlık Bl.
İç Mekan Davranış Psikolojisi, Çevre Davranış Araştırmaları, Kentsel Tasarım, Kent Park Düzenlemesi
Doç. Dr. M. Timur Aydemir
Gazi Üni. Elektrik ve Elektronik Müh. Bl.
DC/DC Dönüştürücüler, Modelleme, Enerji Depolama.
Yrd. Doç. Dr. S. Ferda Mutlu
Gazi Üni. Kimya Müh. Bl.
Biyokütle Enerjisi, Biyogaz Üretimi ve Seçenek Enerjiler
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Atılgan
Gazi Üni. Makina Müh.Bl.
Enerji Dönüşüm Sistemleri; Dolaşımlı Akışkan Yatak Sistemleri; Güneş Enerjisi ve Uygulamaları; Fotovoltaik Modüller; Hidrojen Enerjisi ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Mahir Dursun
Gazi Üni. Elektrik Eğitimi Bl.
Yrd. Doç. Dr. Aylin Aytaç
Gazi Üni. Kimya Bl.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelikkan
Gazi Üni. Kimya Bl.
Elektrokimya, Elektroanaliz, Bor Kaplama
Yrd. Doç. Dr Abdülmecit Güldaş
Gazi Üni. Makine Eğt. Kalıpçılık Anabilim Dalı
Plastiklerin Reolojik Özellikleri, Plastik Parça Tasarımı, Enjeksiyon Kalıpları, Sac Metal Kalıpları, Plastiklerin Akış Analizi, Sonlu Kontrol Hacmi Yöntemi, Talaş Kaldırma Teorisi ve İşlenebilirlik, CAD/CAM
Dr. Şaziye Balku
Atılım Üni. Enerji Sistemleri Bl.
Dr. Özlem Özer Gögce
M.T.A. Gen Müd.
Sodyum Borhidrür Sentezi
Dr. Ayşe Elif Sanlı
Gazi Üni. Kimya Müh.   Bl.
Elektrokimya, Elektrot Kinetiklerinin Elektrokimyasal Empedans Tekniği ile Araştırılması, Yakıt Pilleri, Prototip Yakıt Hücresi Geliştirme, Yakıt Pili Matematiksel Modellemesi
Dr. İlknur Kayacan
Gazi Üni. Kimya Müh. Bl.
Hidrojenin Depolanması, Sodyum Borhidrür Üretimi, Sodyum Borhidrürün Hidrolizi ile Hidrojen Üretimi, Piroliz, Plastik Atıkların Geri Kazanılarak Değerlendirilmesi, Polietilen Atıkların Pirolizi, Lignoselülozik Maddelerin Asidik Hidroliz Kinetiğinin Modellenmesi
Arş. Gör. Habib Gürbüz
Dumlupınar Üni. Makine Eğitimi/ Otomotiv
İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif yakıtlar, Yakıt pili, Silindir içi akış ve yanma
Arş. Gör. Levent Gökrem
Gaziosmanpaşa Üni. Elektronik Programı
PLC, Alternatif Enerji Kaynakları, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik
Arş. Gör. Emin Yıldırız
Cumhuriyet Üni.
Güç elektroniği ve Uygulamaları, Eksenel akılı elektrik makineleri, Rüzgar Türbinleri, Rüzgar enerjisi
Yüksek Kimyager Rüya Arslan
Gazi Üni.
Murat Cengiz
Mil Rüzgar Enerji Aş.
Erhan Kılınç
Güral Cam
Özer Tayiz
Güneş Enerjisi