Çalışmalar Listesi

 

Proje 1

100 W gücünde Fotovoltaik panel-Elektroliz-Yakıt hücresi geliştirilmesi

Katılımcılar: Uysal & tüm TEMENAR Üyeleri

Bu projede, güneş-hidrojen-elektrik enerjisi çevriminin kullanıldığı fotovoltaik paneller, elektroliz ünitesi, yakıt hücresi ve tüm elektrik devreleri ve kontroluyla komple 100 W gücünde bir sistemin geliştirilmesi ve imalatı amaçlanmıştır.

 

Proje 2

3 kW gücünde Fotovoltaik panel-Elektroliz-Yakıt hücresi geliştirilmesi

Katılımcılar: Uysal & tüm TEMENAR Üyeleri

Bu projede, güneş-hidrojen-elektrik enerjisi çevriminin kullanıldığı fotovoltaik paneller, elektroliz ünitesi, yakıt hücresi ve tüm elektrik devreleri ve kontroluyla komple 3 kW gücünde bir sistemin geliştirilmesi ve imalatı amaçlanmıştır.

 

Proje 3

Yakıt hücresi çıkışından 220 V şebeke gerilimi elde edecek çift yönlü evirici devrenin geliştirilmesi

Katılımcılar: Aydemir & İskender

Bu projede, yakıt hücresi çıkışındaki regülesiz dc gerilimden şebekeye bağlanabilecek regüleli ac gerilim elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaç için, önce tek bir kaynaktan ac gerilim elde edecek bir evirici, daha sonra da çok sayıda kaynak kullanarak zincirleme bağlı çok seviyeli bir evirici geliştirilecektir. Ayrıca, enerjinin çift yönlü akışına izin vereck bir sistem de geliştirilecektir.

 

Proje 5

Elektroliz Sistemi için Güç Kaynağı Geliştirilmesi

Katılımcılar: İskender & Aydemir & Gündüz

Bu projede elektroliz sisteminin gereksinim duyduğu yüksek akım düşük gerilim çıkışlı dc kaynak tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yüksek akımlarda çalışabilmek için kaynakların paralel bağlanabilirliği araştırılacaktır.

 

Proje 6

Elektroliz

Katılımcılar: Uysal, Aksu, İbrahimoğlu, Gündüz, Doğan, Aydemir

Elektroliz, elektrik enerjisi kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayrıştırma prosesidir. Üretilen hidrojen doğrudan yakıt hücresinde kullanılabileceği gibi, sonradan kullanılmak üzere de depolanabilir.

 

Suyun elektrolizi aşağıdaki kimyasal reaksiyon ile gösterilir:

 

 

 

Her özel uygulama için uygun geometriye sahip elektroliz hücresinin geliştirilmesi ve uygun elektrodlarla elektrolit çözeltinin denenmesi gerekmektedir.

 

Proje 7

Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizi

Katılımcılar: Gündüz, Uysal, Doğan, Alibeyli

Hidrojenin kimyasal depolanmasına ve gerektiğinde kullanımına olanak veren alternatif maddelerden en önemlisi sodyum bor hidrür olarak belirlenmiştir. Sodyum bor hidrürün hidrolizi aşağıdaki kimyasal reaksiyon ile gösterilir:

 

 

 

Bu reaksiyon için uygun katalizörlerin geliştirilmesi ve kontrollu hidrojen salınımını sağlayan sistemlerin geliştirilmesi güncel bir araştırma ve geliştirme konusudur.

 

Proje 8

Sodyum Bor Hidrürün Üretimi

Katılımcılar: Uysal, Gündüz, Doğan, Dilsiz, Atılgan

Yakıt pili teknolojisinde sodyum borhidrür çok önemli bir kimyasal bileşendir. Türkiye çok geniş bor minerali rezervlerine sahip olduğundan, bu rezervleri kullanarak sodyum borhidrür üretilmesi son derece önemlidir. Bu projede bu proses ile ilgili teknolojinin araştırılmaktadır.

 

Proje 9

Sodyum Metaboratın Sodyum Borhidrüre Geri Dönüşümü

Katılımcılar: Uysal, Gündüz, Doğan, Dilsiz

Sodyum metaborat, hidrojen üretiminde kullanılan sodyum borhidrürün hidrolizi reaksiyonunun ürünüdür;

 

 

 

Sodyum metaboratın tekrar sodyum borhidrüre dönüştürülmesinde kullanılabilecek bir prosesin geliştirilmesi çok ilgi çekicidir. Sodyum borhidrürün tekrar tekrar kullanımı, yakıt pilleri teknolojisinin ve ulaşım araçları uygulamalarının ekonomisinde çok önemli etki yapacaktır.

 

Proje 10

Gazlaştırma ile Hidrojen Üretimi

Katılımcılar: Doğan, Gündüz, Uysal

Kömür, doğalgaz, plastik atıklar gibi kaynakların gazlaştırılması ile hidrojen elde edilmektedir. Hidrojenin yanısıra CO ve CO2 gibi ürünler de ortaya çıkmaktadır. Üretilen hidrojen yakıt hücresinde kullanılabilir veya depo edilir.

Gazlaştırma aşağıdaki kimyasal reaksiyonlar ile gösterilir:

 

 

Proje 12

PEM yakıt hücresi için membran geliştirme

Katılımcılar: Dilsiz, Alibeyli, Yılmazer, İbrahimoğlu, Mutlu

1.Yakıt hücresinde kullanılmak amacıyla yüksek sıcaklıklığa dayanıklı borsiloksan içerikli polimer elektrolit zar geliştirilmesi 2. Plazma yüzey modifikasyon tekniği ile yakıt hücrelerinde kullanılan polimer elektrolit zarın mekanik, kimyasal ve iyon iletkenlik özelliklerinin geliştirilmesi

 

Proje 14

100 W gücünde PEM yakıt hücresi geliştirilmesi

Katılımcılar: İbrahimoğlu, Uysal, Sivrioğlu, Özkan, Aydemir, Bıyıkoğlu

Bu projede, değişik uygulamalarda kullanılabilecek 100 W gücünde bir prototip PEM yakıt hücresinin geliştirilmesi ve imalatı amaçlanmıştır.

 

Proje 15

3 kW gücünde PEM yakıt hücresi geliştirilmesi

Katılımcılar: İbrahimoğlu, Uysal, Sivrioğlu, Özkan, Aydemir, Bıyıkoğlu

Bu projede, değişik uygulamalarda kullanılabilecek 100 W gücünde bir prototip PEM yakıt hücresinin geliştirilmesi ve imalatı amaçlanmıştır.

 

Proje 16

Yakıt Hücresi Modellemesi

Katılımcılar: Sivrioğlu, Bıyıkoğlu, Aydemir, Atılgan, Uysal

Bir tek yakıt hücresi ve/veya hücre gurubu içerisindeki ısı ve kütle transferi ve elektrokimyaya ait üç boyutlu matematiksel model geliştirilmesi. Bu PEM yakıt hücresi teknolojisinin tam olarak anlaşılmasına yardım edecek ve gelişmiş hücre guruplarının tasarımı, hücre malzemelerinin geliştirilmesi ve yakıt hücresi sistemlerinin tasarımı için yapılacak araştırmaları kolaylaştıracaktır.

 

Proje 17

Metal Hidrür ile H 2 Depolama Sistemlerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi

Katılımcılar: Sivrioğlu, Bıyıkoğlu, Atılgan

1. Metal hidrür ile H2 depolama sistemi geliştirilmesi, üretilmesi ve H2 depolama sürecine etki eden malzeme, depo geometrisi ve süreç şartları gibi parametrelerin deneysel incelenmesi. 2. Metal hidrür hidrojen depolama sistemlerinde H2 yüklenmesi ve boşaltılması sırasında ısı ve kütle transferi ve akışkan akışına ait üç boyutlu, matematiksel bir model geliştirilmesi.

 

Proje 20

Yakıt Hücresi Test Sistemi Kurulması ve Denenmesi

Katılımcılar: Sivrioğlu, Aydemir, Bıyıkoğlu, Atılgan, İbrahimoğlu, Doğan, Uysal

Bu projede, yakıt hücrelerinin güçlerini ve verimlerini belirlemede kullanılacak bir test sisteminin geliştirilmesi ve imalatı amaçlanmıştır. Ayrıca, yakıt ve hava şartlarının yakıt hücre performansına etkilerini hesaplamakta kullanılacak parametrik çalışmalar yapılabilecektir. Bu test sistemini kullanarak geliştirilen matematik modellerin geçerlilikleri de deneysel olarak sağlanabilecektir.

 

Proje 22

Sodyum borhidrürün elektrokimyasal oksidasyonu

Katılımcılar: Uysal, Sanlı (Doktora öğrencisi)

Yakıt pillerinde gaz hidrojenin kullanılmasının yanı sıra, elektrik üretiminde sodyum borhidrürün elektrokimyasal oksidasyonu da kullanılabilir;

 

 

 

Hidroliz reaksiyonun önlenip hidrojen çıkışını mümkün olduğunca durdurarak yukarıdaki reaksiyonla 8 elektronun elde edilmesini sağlayabilecek uygun elektrodların performansları ve bu uygulama için bir hücre sisteminin geliştirilmesi araştırılmaktadır.